Naš tim

Darko Bodulić

Darko Bodulić – direktor

+385 91 587 1356 darko.bodulic@aggemonekretnine.hr
Biserka Bodulić

Biserka Bodulić – zamjenik direktora

+385 91 519 2356 biserka.bodulic@aggemonekretnine.hr
Jelena Bodulić

Jelena Bodulić – referent prodaje

+385 91 726 0465 jelena.bodulic@aggemonekretnine.hr
Maja Bodulić

Maja Alivojvodić – poslovna tajnica

+385 91 532 1710 aggemo@aggemonekretnine.hr