Oranice – zemljište za gradnju stambeno-poslovne građevine u gradu Zagrebu

Oranice – zemljište za gradnju stambeno-poslovne građevine u gradu Zagrebu

U zagrebačkom naselju Oranice ishodili smo pravomoćnu lokacijsku dozvolu za gradnju samostojeće stambeno poslovne građevine katnosti 2PO + P + 6. Osnovni parametri iz lokacijske dozvole su:

- površina građevinske parcele 6.891,00 m2
- tlocrtna površina objekata 2.703,70 m2
- bruto razvijena površina objekata 24.166,90 m2
- neto površina objekata 15.403,20 m2
- broj projektiranih stanova 186
- broj projektiranih poslovnih prostora 4
- broj garaža 128
- broj parking mjesta na etaži (-1 i -2) 84

Zemljište koje je predmet ove ponude omeđeno je Medarskom ulicom sa sjeveroistoka, ulicom Marija Babića sa sjeverozapada, te ulicom Kopačevski put sa jugozapada i jugoistoka. Oko parcele izgrađena je i funkcionira sva komunalna infrastruktura: vodovodne, kanalizacijske, plinske, električne i telefonske mreže. Grijanje se predviđa kao centralno etažno na plin.

Galerija:

  • Oranice – zemljište za gradnju stambeno-poslovne građevine u gradu Zagrebu
  • Oranice – zemljište za gradnju stambeno-poslovne građevine u gradu Zagrebu