Usluge

 • Rad na okrupnjavanju zemljišta (građevinskih parcela)
 • Razvoj projekata te vođenje klijenata kroz sve faze projekta, od pripreme do implementacije i savjetovanja na dugoročnoj bazi
 • Posredovanje prilikom kupoprodaje nekretnina (stanovi, kuće, zemljišta, poslovni prostori te najam istih)
 • Usluga istraživanja te analize tržišta, procjene i prezentacije nekretnina
 • Usluge analize potencijala nekretnine sa aspekta vrijednosti, isplativosti i izgrađenosti
 • Pregled vlasničke dokumentacije i dovođenje nekretnine u uredno stanje
 • Poslovno savjetovanje i rad na analizi i obradi predmeta (imovinsko pravni odnosi, urbanizam, potencijali gradnje, bankarski financijski savjetnici, mane zemljišta i sl.) u kooperaciji sa našim stručnim suradnicima
 • Pribava sve potrebne dokumentacije za nalogodavca poput izvadka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista, izvoda iz urbanističkog plana ili nekog drugog dokumenta pri tjelima državne uprave, lokalne i područne samouprave
 • Usluge izrade prijedloga predugovora o kupoprodaji te usluge izrade tabularne izjave
 • Uslugu izrade prijedloga za uknjižbu prava vlasništva i uslugu uknjižbe prava vlasništva pri zemljišno knjižnom odjelu suda
 • Usluga prijave poreza na promet nekretnina
 • Fotografiranje i izrada fotodokumentacije
 • Angažiranje arhitekata ili inženjera građevine za izradu tlocrta nekretnine, izrade lokacijske dozvole, građevinske dozvole (potvrde glavnog projekta) te uporabne dozvole
 • Angažiranje odvjetnika u ime i za račun nalogodavca
 • Angažiranje geodeta za izradu izmjere zemljišta ili parcelacijskog elaborata
 • Usluge poslovnog savjetovanja

Iako nudimo širok spektar usluga, osjećajte se slobodnima poslati nam upit za dodatne usluge, te ćemo se o istima naknadno dogovoriti.