Vyhledat nemovitosti

Druh nemovitosti

Region

Všeobecné obchodní podmínky

Aggemo d.o.o. ze Záhřebu Ilica 253 společnost s ručením omezeným pro domácí a zahraniční obchod. Základní činností společnosti je zprostředkování nemovitostí a poradenské služby.

Podmínky a pravidla užívání platí pro webovou stránku „Aggemo Nekretnine“ (dále jen webová stránka), která je vlastnictvím společnosti Aggemo d.o.o.

Uživatelem je každá osoba, která přistupuje a/nebo využívá služby této webové stránky.

 

Podmínky užívání webové stránky

1.Vstupem na tyto stránky uživatel souhlasí s veškerými pravidly a podmínky užívání webové stránky. Aggemo d.o.o. si ponechává právo změn, modifikace a doplnění podmínek užívání webové stránky v jakémkoliv okamžiku. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění.

2.Uživatel na webovou stránku vstupuje anonymně a Aggemo d.o.o. neshromažďuje žádný údaj o uživateli, který prohledává nalezené nemovitosti nebo služby.

3.Aggemo d.o.o. u všech nemovitostí a služeb, které zveřejňuje, v případě vyjádření zájmu uživatele, ověřuje u majitelů nemovitostí nebo poskytovatele služby možné změny, které jsou zveřejněné na webové stránce. O případné změně statutu Aggemo d.o.o. informuje uživatele. Aggemo neodpovídá za případy, že došlo k nějaké změně ve vztahu k zveřejněné informaci o nemovitostech a službách.

4.Aggemo d.o.o. neodpovídá za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, které nastanou přímo nebo nepřímo kvůli vstupu uživatele na webovou stránku nebo přes odkazy, které se nacházejí na této webové stránce. Aggemo d.o.o. se nepovažuje za odpovědnou kvůli krokům, které nejsou podniknuty v souvislosti s informacemi na této webové stránce.

5.Aggemo d.o.o. Vyvinul službu „Hledáme nemovitost pro Vás“. Uživatel fyzická osoba zasílá mail s následujícími údaji: jméno a přímení, město, poštovní směrovací číslo, adresa, e-mail, telefon/mobil, a uživatel - právnická osoba: název společnosti, sídlo společnosti (adresa, město, poštovní směrovací číslo), jméno a příjmení, funkce v právnické osobě, e-mail, telefon/mobil. Zde zapsané údaje budou užity pro vypracování smlouvy o zprostředkování obchodu s nemovitosti. Údaje uživatele nebudou zveřejněny nikde na webové stránce.

6.Aggemo d.o.o. v řádku Kontakt od uživatele shromažďuje následující údaje: jméno a příjmení, email a telefon, které užívá kvůli odpovědím na vzkazy. Předmětné osobní údaje Aggremo d.o.o. nebude dále zpracovávat.

7.Uživateli, který požádal o poskytnutí služby „Hledáme nemovitost pro Vás“ nebo prostřednictvím Kontaktu udělil výhradní souhlas s přijímáním údajů o nových nemovitostech nebo službách, Aggemo mu bude elektronicky zasílat buletin s nemovitostmi a službami z nabídky a to v souladu s požadavky uživatele.

8.Aggemo vypracoval uzavřené forum nemovitostí, které využívají pouze profesionální zprostředkovatele obchodující s nemovitostmi. Aby bylo možné vstoupit do tohoto fóra, je zapotřebí požádat Aggema d.o.o. o přístupové právo. Administrátor Aggema d.o.o. rozhoduje o přístupovém právu a přiděluje uživatelské jméno a heslo a stará se o dodržování pravidel fóra. Tato stránka pro účely přístupu na fórum nemovitostí shromažďuje údaje: jméno a příjmení a mail. Údaje se využívají výhradně kvůli udržování uživatelského jména a hesla pro přístup na fórum.

9.Tato webová stránka využívá cookies a v této souvislosti vyžaduje od uživatele souhlas. Cookies umožňují jednodušší využívání webové stránky při opětovném načítání stránky. Uživatel může přijmout nebo odmítnout cookies.

10.Aggamo si vyhrazuje právo ke zveřejněným údajům na této webové stránce a to zahrnujíc text, obrázky, formát, databáze, a veškeré ostatní (statické a animované) materiály, zvuky, formáty, software, názvy (zahrnujíc i doménu), které patří Aggemo d.o.o.

11.Není povolena změna, kopírování, distribuce, prodej žádné části této webové stránky s výjimkou situace, kdy je to uvedeno v dohodě mezi webem a druhou stranou.

12.Uživatel má právo využívat obsah stránek k nekomerčnímu užití. Není povolena distribuce kopií těchto stránek nebo umožnění jejich dostupnosti třetím osobám a to jakýmkoliv způsobem, s výjimkou kopírování obsahu stránek a vyhledávání na osobním počítači, a/nebo tisk jedné kopie.

Údaje o správci webové stránky „Aggemo Nemovitosti":

Aggemo d.o.o.

Adresa: Ilica 253, 10000 Záhřeb, Republika Chorvatsko

E-mail: aggemo@aggemonekretnine.hr

Telefon: +385 91 5871356