Vyhledat nemovitosti

Druh nemovitosti

Region

Ochrana soukromí

Aggemo d.o.o. v souladu s Všeobecným ustanovením o ochraně osobních údajů (GDPR) se zavazuje poskytovat ochranu osobních údajů klientů a to způsobem, že shromažďuje pouze ty nutné, základní, které jsou pro nás nezbytné pro splnění informovanosti uživatelů o nabídce nemovitostí v souladu s jejich požadavky.

Všechny údaje o uživatelích se přísně střeží a jsou přístupné pouze pracovníkům, kteří je potřebují pro výkon svojí práce.

Aggemo d.o.o. osobní údaje uchovává a zpracovává pouze tak dlouho jak je to nezbytně nutné pro určité legitimní účely, s výjimkou případů, kdy platnými předpisy pro určité účely není stanovena delší doba uschování.

Uživateli, který požádal o poskytnutí služby „Hledáme nemovitost pro Vás“ nebo prostřednictvím Kontaktu udělil výhradní souhlas s přijímáním údajů o nových nemovitostech nebo službách, Aggemo mu bude elektronicky zasílat buletin s nemovitostmi a službami z nabídky a to v souladu s požadavky uživatele. Pokud si uživatel přeje zrušit příjem bitcoinů, je to možné učinit v jakémkoliv okamžiku. V případě odvolání souhlasu k příjmu bitcoinů, osobní údaje se přestávají dále zpracovávat. Shromážděné údaje se uschovávají pouze po dobu během, které byl zasílám buletin.

Aggemo d.o.o. shromažďuje osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Údaje uživatelů jsou svědomitě chráněny před ztrátou, zničením, manipulací, neoprávněnému přístupu a neoprávněnému vyjmutí. Zaměstnanci Aggema jsou povinni dodržovat důvěrnost údajů.

Uživatel má právo kdykoli požádat o vymazání osobních údajů. To může učinit zasláním požadavku na email aggemo@aggemonekretnine.hr a údaje budou vymazány s výjimkou případů, že existuje zákonná povinnost shromažďování uvedených údajů, legitimní zájem a důvod k uskutečňování vašich zákonných práv.

Zpětnou informaci na žádost Uživatele Aggemo pošle pouze pokud je žádost zaslána z aktivního emailu, který je zaznamenán v našem obchodním software s přesnými údaji (email, jméno a příjmení, číslo telefonu uživatele, který požaduje informaci), abychom vás ochránili od možného zveřejnění vašich osobních údajů nějaké třetí osobě.

Aggemo d.o.o. si ponechává právo změny v právech o Ochranně soukromí v jakémkoliv okamžiku, zveřejněním změněného textu na této webové stránce, čímž se má zato, že došlo k informování veškerých návštěvníků a uživatelů.